לשלם למס הכנסה ללא כל בעיות

מס הכנסה נחשב לאחד הגופים המאיימים ביותר בעיני האזרח הישראלי הממוצע והאמת היא שאין באמת סיבה להתעמת עם רשות המיסים שלא לצורך. כל אזרח בישראל מחויב לשלם מיסים ואם ההכנסה מוגדרת על פי החוק כעומדת בתקרת המס, אזי החובה חלה על אותו אזרח. תשלומי מס הכנסה מגיעים לרשות המיסים בכמה דרכים, כאשר המוכרת ביותר היא הגביה באמצעות תלוש המשכורת. לכל שכיר מגיעה מדי חודש משכורת בליווי התלוש, שם הוא יכול לראות בדיוק מהם סכומי המיסים שנגבו בעבור מס ההכנסה, כמו גם הביטוח הלאומי ומס בריאות.

 

תשלומי מס הכנסה לעצמאים

אם שכירים אינם נדרשים לפעול מול מס ההכנסה, אלא לשם כך יש למעסיק הנהלת חשבונות או רואי חשבון שעושים זאת, עצמאים צריכים להתמודד עם המיסים באופן עצמאי, כמובן גם באמצעות אנשי המקצוע. תשלומי מס הכנסה לעצמאים שונים במקצת מאלה המוגדרים כעוסק פטור ואלה המוגדרים כעוסק מורשה. העוסק הפטור צריך להגיש אחת לשנה את הדו"ח למס הכנסה, לעומת העוסק המורשה שצריך לעשות זאת אחת לחודשיים. מכיוון שהפעילות מול מס הכנסה דינאמית יותר לעוסקים המורשים, כל אחד נדרש לשלם מקדמות חודשיות המבוססות על חישוב הדוח מן השנה הקודמת ובעצם מתבצע קיזוז או תוספת בהתאם לדו"ח שמוגש בתום השנה הנוכחית.

 

סוגי המיסים שמשלמים

תשלומי מס הכנסה נחלקים לכמה סוגים, כמו מס על הכנסות פירותיות ( משלח יד, קצבה, דמי שכירות וכדומה), מס על הכנסות הוניות ( רווחי הון) ועוד. כל סוג של הכנסה נבדק ומוגדר ובהתאם לפקודת מס ההכנסה נקבע המס שאותו צריך לשלם.

 

חובת התשלום האזרחית

חשוב לציין כי חובת תשלום מס הכנסה למי שמוגדר כחייב אינה רק חובה כלכלית, כי אם מדובר על חובה אזרחית. חוזקה של מדינת ישראל מושתת באופן משמעותי גם היכולת של השלטון לגבות את מיסי האזרחים כדי לנהל תקציב מדינה ראוי ואחראי. כל עוד האזרחים ימשיכו לשלם את מיסיהם הקבועים בחוק, תוכל רשות המיסים להתמודד באופן הנכון עם תפקידה כאחראית על התחום